Fire in Dobronín // Požár v Dobroníně

For czech roll down // Česky je článek níže 🙂

Today 3.5 2017 at 11:20 pm intervened five fire trucks in our village during the fire so. “Shed”. It is a former pub that has long been not in operation. Lots of locals don’t like this place so much. A vast portion of the population wished to “Shed” was long ago torn down. It is very likely that the fire was deliberate. The only thing what puzzling me is the fact that if it was deliberately set alight shed, why in broad daylight at noon and not at night. The possible perpetrator could be see by anyone at this time. I wonder if could be identified a potential perpetrator.

_______________________________________________________

Dnes 5.3. 2017 v 11:20 hodin zasahovalo 5 hasičských vozů v naší vesnici při požáru tzv. “Boudy”. Jedná se o bývalou hospodu, která již delší dobu není v provozu. Spousta místních občanů to místo neměla moc ráda. A valná část obyvatelstva si přála aby “Bouda” byla dávno stržena. Je velmi pravděpodobné, že požár byl úmyslný. Jediné co mne na tom celém zaráží je skutečnost, že pokud byla bouda úmyslně zapálena, proč za bílého dne v poledne a ne v nočních hodinách. Možného pachatele totiž v tuto dobu mohl kdokoliv vidět. Jsem zvědavá jestli bude možné identifikovat pachatel.

17160998_828014187346823_1669408410_n

RESPECT FOR NATURE = ÚCTA K PŘÍRODĚ

Česky je článek níže 🙂 / For czech roll down

I’m a big lover of nature and I spend a lot of time there. When I went to the woods, where I’m going to relax, I was thinking about the relationship between man and nature. And frankly, I was disgusted when I saw garbage lying in the grass and next to the roots of trees. I don’t know how anyone is able to throw out plastic bag, cup or glass bottle in the woods. I can not imagine what leads a man to throw out garbage right here. I go into the woods with a backpack in which I have a book, water and a blanket. But if I already have a snack, I automatically take plastic bag, a glass container or bottle back in my backpack because I want to throw out it later. I would never, even in my dream, have let it in the forest. Not only that, the plastics degrade for hundreds of years, glass for thousands of years and is not even guarantee that any of this really spread, but a broken glass bottle can injure the animals that live in the woods. And when I suddenly saw it I made a decision. From that day, I will go into the woods with gloves and I’ll collect a garbage to my backpack and then sort them into containers. We were created by nature, and now we are destroying her by all sorts of ways. But we must remember one thing. Nature doesn’t need us, because even if we destroy her, she eventually recovers herself. But we need the nature, because she provides us with food and oxygen. We should take care about her for our own good.

Thank you for reading and I’ll be glad for any response and please, don’t throw garbage in nature. 🙂

____________________________________________________________

Jsem velký milovník přírody a trávím tam spoustu času. Když jsem šla lesem, kam si chodím odpočinout, přemýšlela jsem nad vztahem člověka s přírodou. A upřímně jsem byla zhnusená, když jsem si všimla odpadků válejících se v trávě a vedle kořenů stromů. Nechápu jak je někdo schopný v lese vyhodit plastový pytlík, kelímek nebo nedejbože lahev od piva. Nedovedu si představit, co člověka vůbec vede k tomu to vyhodit zrovna tady. Já do lesa chodím s batohem na zádech ve kterém mám knížku, vodu a deku. Ale když už mám nějakou svačinu, automaticky plastový pytlík, nějaký obal nebo skleněnou lahev dám do batohu, abych to mohla vyhodit později. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo to nechat v lese. Nejen, že se plasty rozkládají stovky let, sklo dokonce tisíce let a vlastně není ani jistota, že se něco z toho opravdu rozloží, ale o rozbité skleněné lahve se mohou poranit i zvířata, která v lesích žijí. A když jsem to najednou viděla, učinila jsem rozhodnutí. Od onoho dne budu do lesa chodit s rukavicemi a tyto odpadky budu sbírat do batohu a poté je třídit do kontejnerů. Byli jsme stvořeni přírodou a nyní ji ničíme všemožnými způsoby. Ale musíme si uvědomit jednu věc. Příroda nás nepotřebuje, protože i když ji zničíme, ona se nakonec sama obnoví. To my potřebujeme přírodu, která nám poskytuje potravu a kyslík. Měli by jsme se o ni starat pro naše vlastní dobro.

Děkuji za přečtení a budu ráda za případnou reakci a prosím vás, nevyhazujte odpadky v přírodě. 🙂

DONALD TRUMP = WORLD EVIL

Česky je článek níže 🙂 / For czech roll down

The election of a new US president is quite big and discussed worldwide theme. Through all kinds of media to the election of Donald Trump expresses the entire world. On Friday January 20 was inauguration and on Saturday January 21 was march for women’s rights, which occurred  not only in the center of things Washington DC, but also in cities around the world. The march took place also in Prague and all over social networks are emerging and  photos and videos of marches marked with the hashtag #WomensMarch. Personally, I think Trump is the greatest evil that America choose. At home, my mother says to me, “Why do you care about it? Somehow like Trump doesn’t mean nothing, because we live in Czech Republic.” I think it doesn’t matter if you live in America or here in the Czech Republic. If I was an American citizen, I would certainly interested about it even more then now, but the election of Donald Trump will have a consequence for the whole world. Regarding Obamacare, about it today I do not want to write anything (it is already clear to everyone that Trump is an idiot). I am going to share with you about the consequences of his election from a slightly different angle. Global problem.

I was personally very interested in ecology. Recently I saw a lot interesting movie from National Geographic – Before the Flood from 2016. This is a new documentary starring Leonardo DiCaprio, who was appointed Messenger of Peace of United Nations with priority focus on the fight against global warming by UN Secretary-Ki-Mune. Leonardo DiCaprio in this movie met with now former President Barack Obama and with entrepreneur Elon Musk who is the founder of SpaceX and with many others people. This is a film that should see every person in the world. Seriously you open your eyes. You can see the signing of the Paris agreement under the UN Convention on Climate Change. However, I was most amused (and failed) by part (sometimes in the middle of the film) where is a shot at Donald Trump, who says he doesn’t believe in global warming and the Global warming is nonsense. At the end of the film you can see short text with encouraging to people to vote for leaders who believe in climate change, and will fight for the planet. Given that the film was shot in 2015 and 2016, they could not know that the final choice of the better Heads of State (who will fight for our planet), becomes an incredible irony. So congratulations, America! You chose Donald Trump, who doesn’t believe in climate change, doesn’t plan to reduce greenhouse gas emissions and thus no one’s will not change to transition to renewable energy.

I’m not mad eco maniac, but I think that we should care of our planet. Trump is the bane not only for America but for the future of the planet. Glaciers are melting, the water level rises and cities and islands will be flooded. And the largest share of the climate change except China has an America. America is a kind of role model for countries around the rest of the world. America must change its approach and others will follow. But unfortunately the election of Trump was made this change impossible. Before we know it, will be major change. It may not be a problem for our generation, but it will be a problem for our children and grandchildren.Watch the Before the Flood! It is based on interviews with scientists and verified statistics. So please, look at the film, at least out of curiosity. Even if you disagree with him, you can at least illuminate view of the global situation and believe that you will learn lots of interesting things. Thank you and I will be glad of any opinion on my article comments and whether approving or disapproving. I like to read your opinion on the whole thing.

____________________________________

Continue reading

English sonet like Shakespeare

Once, we had in English lesson the task to inspire us by Shakespeare sonnet and write our own … so here’s mine.
________________________
Jednou jsme měli v hodině angličtiny za úkol inspirovat se Shakespearem a napsat sonet…tak tady máte ten můj.
________________________

Walking down the street in dark night in rain,
quiet clatter of heels on remate side walks.
Big sadness and dark thoughs absorb my brain,
silence destroyed me and I miss our talks.

I remember our day together,
when we both lying on the meadow.
I was hoping it would be forever,
but you have gone and left there a shadow.

We finally went their own other way,
now we both ourselves on the other side.
But once we meet again in the right day,
you told me you were coming but you lied.

I’m sorry that it will never again,
it is time that we both started again…